Email Mạng Xây Dựng

@mangxd.com

@xaydungcauduong.net


Email miễn phí dành cho kỹ sư xây dựng! 

Menu Thành viên

Giới thiệu

Đăng ký

Đăng nhập

Trang bắt đầu

Lịch

Tài Liệu


Đăng nhập

Trang bắt đầu

Lịch

Tài Liệu

Dành cho Admin

Quản lý XDCD

Quản lý MANGXD

Liên kết

Liên hệ với Admin 

Báo cáo vi phạm

Giới thiệu

Mạng XD & Xây Dựng Cầu Đường.Net vừa kết hợp với dịch vụ Gmail của Google cung cấp cho bạn Email có dạng: ten.ban@mangxd.comten.ban@xaydungcauduong.net (từ nay gọi chung là Hòm thư Mạng Xây Dựng)

  • Với đầy đủ tính năng tiên tiến của hòm thư Gmail: sử dụng dấu chấm, dấu cộng dùng để nhận dạng email; hòm thư hỗ trợ POP3, IMAP, chuyển tiếp thư và nạp thư từ một hộp thư POP3 khác.   
  • Có thể sử dụng như một email độc lập hoặc sử dụng kết hợp với hòm thư Gmail sẵn có của bạn (gửi và nhận thư bằng địa chỉ thư @mangxd.com, @xaydungcauduong.net từ chính địa chỉ email cũ của bạn)
  •  Địa chỉ email độc quyền @mangxd.com, @xaydungcauduong.net sẽ mang lại cho bạn sự tin tưởng tuyệt đối, sự thuận tiện trong quan hệ với đối tác và đồng nghiệp.

 

Dịch vụ được bảo trợ của Gmail. Chất lượng và độ tin cậy của dịch vụ được đảm bảo bằng tên tuổi của Google.

 

Đăng ký ngay! Hoàn toàn miễn phí, thủ tục đơn giản!