Giới thiệu

Mạng XD & Xây Dựng Cầu Đường.Net vừa kết hợp với dịch vụ Gmail của Google cung cấp cho bạn Email có dạng: ten.ban@mangxd.comten.ban@xaydungcauduong.net (từ nay gọi chung là Hòm thư Mạng Xây Dựng)

  • Có thể sử dụng như một email độc lập hoặc sử dụng kết hợp với hòm thư Gmail sẵn có của bạn (gửi và nhận thư bằng địa chỉ thư @mangxd.com, @xaydungcauduong.net từ chính địa chỉ email cũ của bạn)
  •  Địa chỉ email độc quyền @mangxd.com, @xaydungcauduong.net sẽ mang lại cho bạn sự tin tưởng tuyệt đối, sự thuận tiện trong quan hệ với đối tác và đồng nghiệp.

Dịch vụ được bảo trợ của Gmail. Chất lượng và độ tin cậy của dịch vụ được đảm bảo bằng tên tuổi của Google.

Đăng ký ngay! Hoàn toàn miễn phí, thủ tục đơn giản!