Hướng dẫn sử dụng hòm thư

Mạng Xây dựng!


Hướng dẫn sử dụng hòm thư MạngXD! 

1. Đăng ký và kích hoạt tài khoản:

1.1. Đăng ký

Đăng ký như được hướng dẫn tại đây!

1.2. Kích hoạt:

1. Sử dụng tên truy nhập và mật khẩu được cung cấp để đăng nhập vào địa chỉ http://mail.xaydungcauduong.net hoặc http://mail.mangxd.com tùy theo email bạn đã được cấp (ảnh 1)

2. Lần đầu tiên truy nhập, hệ thống yêu cầu bạn đổi mật khẩu mới để bảo đảm rằng chỉ có một mình bạn biết mà thôi. Hãy thực hiện:

- Chọn một mật khẩu có độ dài từ 6 ký tự trở lên và điền vào ô "Chọn mật khẩu", điền lần nữa vào ô "Nhập lại mật khẩu". Chọn lại ngôn ngữ khác nếu muốn. Tiếp đó bạn nhập lại các ký tự mà bạn nhìn thấy trong hình phía dưới (ảnh 2).

- Kéo xuống cuối trang Web, đọc qua các điều khoản quy định và nhấp nút "Tôi chấp nhận, hãy tạo tài khoản cho tôi". (ảnh 3)


Vậy là xong!

Bạn đã có thể sử dụng hòm thư mới với địa chỉ độc nhất vô nhị rồi. Kể từ lần truy cập sau trở đi, bạn chỉ việc truy cập tới địa chỉ mail.xaydungcauduong.net hoặc mail.mangxd.com, điền tên và mật khẩu đăng nhập là bạn có thể vào thẳng hòm thư của mình.

Các tính năng và cách sử dụng hoàn toàn tương tự như hòm thư Gmail.

[Quay lại]