Kết nối hòm thư

Hướng dẫn sử dụng Email Mạng Xây dựng! 

2. Kết nối hòm thư cũ và mới

Có một vấn đề đặt ra là hầu như ai cũng có một hòm thư Gmail cũ rồi, bây giờ lại thêm một hòm thư nữa vậy làm sao để có thể sử dụng địa chỉ hòm thư của Mạng Xây Dựng và hòm thư của tài khoản cũ mà khỏi phải mất công đăng nhập nhiều lần đây? MangXD.Com có một giải pháp rất đơn giản với hai bước như sau:

2.1. Cho phép chuyển một bản sao của thư được gửi tới hòm thư Mạng Xây Dựng sang hòm thư Gmail cũ của bạn (và ngược lại):

- Đăng nhập vào hòm thư Mạng Xây Dựng,.

 

- Trong menu trên cùng, bên phải, bạn chọn mục "Cài đặt". Trong trang cài đặt, nhấp bảng "Chuyển tiếp và POP/IMAP".

 

- Mục "chuyển tiếp", chọn "Chuyển tiếp một bản sao của thư đến tới <địa chỉ Gmail cũ của bạn>" và một trong các tùy chọn:

1. <Giữ bản sao của Email.mangxd.com trong hộp thư đến>: Tùy chọn này sẽ gửi một bản sao các thư được gửi tới địa chỉ ten.ban@mangxd.com sang <địa chỉ Gmail cũ của bạn>.

2. <Lưu trữ bản sao của Email.mangxd.com>: Tùy chọn này sẽ chuyển các thư được gửi tới địa chỉ ten.ban@mangxd.com sang <địa chỉ Gmail cũ của bạn>. Các email này sẽ vẫn được giữ trong email ten.ban@mangxd.com dưới dạng các thư được lưu trữ. Bạn chỉ có thể thấy nó khi thực hiện tìm kiếm hoặc vào mục "Tất cả các thư". 

3. <Xóa bản sao của Email.mangxd.com>: Tùy chọn này sẽ chuyển các thư được gửi tới địa chỉ ten.ban@mangxd.com sang <địa chỉ Gmail cũ của bạn> và xóa các email trong hòm thư ten.ban@mangxd.com

 

Theo ý kiến của chúng tôi các bạn nên chọn tùy chọn 1.

 

- Mục "Tải xuống POP", chọn "Bật POP cho tất cả các thư" và Khi thư được truy cập bằng POP <Giữ bản sao của Email.mangxd.com trong hộp thư đến> (cũng có 3 tùy chọn như trên, bạn chọn tùy chọn 1).

 

- Mục "Truy cập qua IMAP", chọn "Bật IMAP"

 

- Nhấp nút "Lưu thay đổi" để lưu lại các thay đổi. (ảnh 4)

 

Làm tương tự với hòm thư Gmail cũ của bạn để có thể nhận thư của hòm thư cũ bằng hòm thư Mạng Xây Dựng.

2.2. Cho phép gửi thư đi bằng địa chỉ @mangxd.com từ hòm thư Gmail cũ của bạn (và ngược lại).

- Đăng nhập vào hòm thư Gmail cũ của bạn.

- Trong menu trên cùng, bên phải, bạn chọn mục "Cài đặt".

- Trong trang cài đặt, nhấp bảng "Tài khoản".

- Tại mục "Gửi thư bằng địa chỉ", nhấp "Thêm một địa chỉ email khác" (ảnh 5).

 

- Hộp thoại "Thêm một địa chỉ email khác" hiện ra (ảnh 6), bạn điền Tên và địa chỉ hòm thư Mạng Xây Dựng của bạn và nhấn nút "Bước tiếp theo" để qua phần xác minh hòm thư.

 

- Tại hộp thoại "Xác minh địa chỉ email của bạn" (ảnh 7), bạn nhấp nút "Gửi xác minh". Hệ thống sẽ gửi tới địa chỉ hòm thư Mạng Xây Dựng của bạn một mã số dùng để xác minh.

 

- Đăng nhập vào hòm thư Mạng Xây Dựng, tìm đến email xác minh hòm thư mà hệ thống vừa gửi cho bạn, Click vào link xác nhận để chứng minh hòm thư là của bạn (ảnh 7b).

 

- Nếu hệ thống chấp nhận thì bạn sẽ nhận được thông báo như sau:

 

Chú ý: 

- Trường hợp không sử dụng được link đó thì bạn ghi lại mã số xác minh.

- Trở lại hòm thư Gmail cũ của bạn, nhấp vào nút Xác minh cạnh địa chỉ email vừa khai báo (ảnh 8).

 

- Hộp thoại Xác nhận xác minh hiện ra, bạn điền mã số xác minh được cung cấp vào ô trống và nhấp nút "Xác minh" (ảnh 9b). 

 

- Nếu mã số này đúng, hệ thống sẽ chấp nhận (ảnh 9c).


- Từ nay bạn có thể gửi thư bằng địa chỉ ten.ban@mangxd.com từ chính hòm thư Gmail cũ của bạn, chỉ đơn giản là chọn địa chỉ gửi đi trong danh sách các địa chỉ của bạn.


Lưu ý: 

Để việc trả lời thư được thuận tiện, phía dưới danh sách tài khoản, có tùy chọn: "Khi tôi nhận được thư gửi đến một trong những địa chỉ của tôi" bạn chọn "Trả lời từ địa chỉ mà thư được gửi đến" (ảnh 9d)