Sắp xếp, Lưu trữ email

Hướng dẫn sử dụng email Mạng Xây Dựng

Gắn Nhãn phân loại thư

Nếu bạn đã quen làm việc với các thư mục trong Yahoo Mail để tổ chức cho thư của mình, thì Google cũng đưa ra cách tương tự để phân loại thư, đó là Nhãn.

 

Gắn nhãn cho thư linh hoạt hơn việc chuyển thư vào thư mục vì bạn còn có thể dùng nhiều nhãn cho một thư hoặc một cuộc hội thoại. 

 

Thay vì phải chọn một thư mục để lưu trữ thư, bạn có thể gắn một số nhãn có liên quan đến thư đó. Sau đó, truy cập vào thư hoặc cuộc hội thoại bằng cách tìm kiếm tên nhãn, hoặc nhấp vào tên nhãn nằm ở bên trái của bất kỳ trang Gmail nào.

 

Bạn có thể dễ dàng tạo, chỉnh sửa, và xoá các nhãn hiện có trong tài khoản Gmail của mình. Dưới đây là cách sử dụng:

- Tạo nhãn:

1. Chọn (các) thư mà bạn muốn gắn nhãn bằng cách đánh dấu chọn (các) ô gần với tên người gửi.
   2. Chọn 'Tạo nhãn mới' từ trình đơn thả xuống 'Tác vụ khác...'
   3. Nhập tên của nhãn mới vào hộp văn bản, và nhấp OK.

Các thư được chọn sẽ được phân loại tự động theo nhãn mới.

- Chỉnh sửa nhãn:

1. Nhấp vào 'Chỉnh sửa nhắn nằm ở cuối ô 'Nhắn

2. Nhấp vào 'đổi tến nằm ở cạnh nhãn bạn muốn chỉnh sửa

3. Nhập tên mới cho nhãn, và nhấp OK.

Tất cả các thư đã được phân loại theo tên nhãn cũ của bạn sẽ được phân loại lại theo nhãn mới.

- Xoá nhãn:

1. Nhấp vào 'Chỉnh sửa nhắn nằm ở cuối ô 'Nhãn'

2. Nhấp vào 'xoá nhãn' nằm ở cạnh nhãn bạn muốn xoá

3. Xác nhận rằng bạn muốn xoá nhãn bằng cách nhấp vào OK.

 

Lưu trữ thư

Để tận dụng Tìm kiếm của Google, và để hộp thư đến của bạn bớt lộn xộn, bạn có thể lưu trữ các cuộc hội thoại và thư. Việc lưu trữ sẽ xoá các thư khỏi hộp thư đến.

 

Các thư được lưu trữ sẽ vẫn có thể xem được:

- Trong 'Tất cả Thư'

- Dưới bất kỳ nhãn nào mà bạn đã áp dụng

- Khi bạn tìm kiếm thư.

Để lưu trữ thư:

1. Chọn (các) thư mà bạn muốn lưu trữ bằng cách đánh dấu chọn (các) ô gần với tên người gửi

2. Nhấp vào Lưu trữ. 

 [Quay lại]