Soạn thảo email tiếng Việt

Hướng dẫn sử dụng email Mạng Xây dựng 

4. Các thao tác chính để gửi email

4.1. Soạn thư nhanh 

1. Nhấp vào liên kết "Soạn thư" ngay dưới logo Gmail. Trang soạn thư hiện ra (ảnh 16).

 

2. Trong trang soạn thư, điền các mục:

- Từ: chọn địa chỉ email mà bạn muốn hiển thị, có thể là ten.ban@mangxd.com hoặc địa chỉ hòm thư cũ mà bạn đã khai báo khi nãy.
- Tới: điền địa chỉ email người nhận.
- Chủ đề: điền tên email, tốt nhất là viết tiếng Việt không dấu.
- Soạn thảo nội dung thư trong ô trống soạn thảo phía dưới. tại đây bạn cs thể gõ tiếng Việt có dấu.

3. Sau khi xong, nhấn "gửi" thư sẽ được gửi đi. Khi thư đã được gửi, hệ thống sẽ báo "Thư của bạn đã được gửi đi" ngay phía trên cửa sổ thư.

 

4.2. Soạn thư tiếng Việt có dấu: 

Để gõ được tiếng Việt có dấu, bạn có thể sử dụng Unikey, Vietkey soạn thảo tiếng Việt sử dụng bảng mã Unicode.

 

Với Unikey:

Nhấn tổ hợp phím CTRL+SHIFT+F1 để lựa chọn bảng mã Unicode cho Unikey (xem cấu hình của unikey).

 

  Nếu sử dụng Vietkey thì cấu hình như sau:

Bảng mã:


 Có thể download Unikey, Vietkey hoặc sử dụng bộ gõ trực tuyến tại trang Web http://bogotiengviet.com

4.3. Một số tính năng mở rộng:

Gửi cho nhiều người cùng lúc:

- Bạn có thể gửi email cùng lúc cho nhiều người tại mục "Tới", mỗi địa chỉ ngăn cách bởi dấu chấm phẩy (;). Lưu ý, gửi nhiều quá thư của bạn có thể bị cho là thư rác.
- Nhấn vào liên kết "Thêm CC" để thêm ô điền địa chỉ email tới dưới dạng "Đồng gửi", có thể điền nhiều địa chỉ email, mọi người nhận đều nhìn thấy những địa chỉ này.
- Nhấn vào liên kết "Thêm BCC" để thêm ô điền địa chỉ email tới dưới dạng "Đồng gửi ẩn", có thể điền nhiều địa chỉ email, mọi người nhận không thể nhìn thấy những địa chỉ này.

Gửi kèm file:

- Bạn có thể gửi kèm email các tệp tin bằng cách nhấp vào link "đính kèm tệp", sau đó nhấp nút "Browse" để tìm đến tệp tin muốn gửi kèm. Nếu muốn đính kèm tệp khác thì nhấn vào link "Đính kèm một tệp khác" (xem ảnh 17)

 

Google hỗ trợ đính kèm nhiều tệp tin, dung lượng tổng cộng cho mỗi lượt gửi email là 20MB. Hầu hết các file dữ liệu đơn giản (Word, text, html, PowerPoint, excel, zip, rar ...) đều có thể đính kèm (trừ file .exe). 

Với các file không cho phép gửi kèm hoặc dung lượng lớn bạn nên dùng Winrar nén thành file .rar gửi sẽ dễ dàng hơn.

Kiểm tra chính tả:

- Hộp thư này hỗ trợ kiểm tra chính tả (nhiều ngôn ngữ, có cả tiếng Việt) cho Email bạn vừa soạn. Để kiểm tra chính tả, sau khi soạn thư xong bạn nhấp vào liên kết "Kiểm tra chính tả" (ảnh 18).

 

Hệ thống sẽ sử dụng từ điển theo ngôn ngữ mặc định bạn đang sử dụng để kiểm tra lá thư (Nếu bạn soạn bằng ngôn gnuwx khác tiếng Việt, bạn có thể chọn từ điển để kiểm tra trong số 37 ngôn ngữ được hỗ trợ bằng cách nhấn vào mũi tên bên cạnh liên kết "Kiểm tra chính tả")

Những từ bị cho là sai chính tả sẽ được tô màu vàng để bạn dễ soát lại. Đưa dấu nháy chuột đến những từ này sẽ xuất hiện danh sách các từ gợi ý, bạn có thể chọn một từ mình cho là đúng để thay đổi (ảnh 19). 

 

Nếu thư bạn sử dụng nhiều ngôn ngữ thì có thể nhấn vào mũi tên bên cạnh link "Kiểm tra lại" để chọn từ điển theo ngôn ngữ đó, sau đó nhấp link "Kiểm tra lại" để kiểm tra.

Sau khi sửa chữa xong nhấp link "Đã xong" để xóa bỏ các đánh dấu màu vàng.

Lưu thư nháp:

- Nếu đang soạn dở thư mà có việc bận thì bạn có thể nhấp nút "Lưu bây giờ" để lưu lại gửi sau. Thư được lưu sẽ để trong mục Thư nháp, có thể tìm thấy trong menu "Thư nháp" bên trái trang thư. 

4.4. Trả lời & Chuyển tiếp nhanh Email

Cuối mỗi thư có liên kết "Trả lời" và "Chuyển tiếp". Nhấp vào link này sẽ hiện ra bên dưới đó một cửa sổ soạn thảo email giúp bạn có thể trả lời email hoặc chuyển tiếp nó qua một người thứ 3. Thao tác giống như bạn soạn Email. (ảnh 24)

Tiêu đề thư trả lời sẽ có chữ Re trước tên thư ban đầu. Thư chuyển tiếp sẽ có chữ Pwd trước.

 [Quay lại]