Sử dụng và chia sẻ tài liệu trực tuyến bằng tài khoản Email của bạn!


Hướng dẫn sử dụng email Mạng Xây Dựng 

:

Sử dụng Google Document

Google Documents hiện hỗ trợ các file Word (Tài liệu - Doc), PowerPoint (Bảng trình bày - Presentation) và Excel (Bảng tính - spreadsheet) trực tuyến.

 

Đăng nhập: 

Đăng nhập vào Email Mạng Xây dựng rồi Truy cập địa chỉ http://tailieu.xaydungcauduong.net (hoặc http://tailieu.mangxd.com). Bạn sẽ thấy giao diện quản lý các tài liệu trực tuyến như sau (ảnh 20):Chuyển giao diện sang tiếng Việt:

Gieo diện mặc định là tiếng Anh, bạn có thể chuyển sang tiếng Việt như sau:

1. Tại menu trên cùng, bên phải, ngay cạnh địa chỉ email của bạn, chọn mục Settings.

2. Khai báo tại trang Settings (ảnh 21):

 

- General Language: chọn Tiếng Việt.

- Your current time zone (Múi giờ hiện tại của bạn): chọn (GMT+07:00) Hanoi

3. Nhấp save để lưu lại cài đặt.

 

Giao diện trang quản lý bây giờ sẽ như ảnh 22


Còn nữa ...

 [Quay lại]