Chuyển đổi ngôn ngữ!

 

3.Chuyển hòm thư Gmail từ tiếng Anh sang Tiếng Việt.

Hướng dẫn của chúng tôi dựa trên hòm thư Gmail giao diện tiếng Việt. Do đó nếu hòm thư của bạn là tiếng Anh, hãy thực hiện các bước sau để chuyển sang tiếng Việt:

1. Đăng nhập vào hòm thư của bạn.

2. Trong menu trên cùng, bên phải, bạn chọn mục "Settings".

3. Tại bảng "General", mục Language bạn chọn "Tiếng Việt" (ảnh 14). 

 

4. Kéo xuống cuối trang, mục "Outgoing message encoding:" chọn "Use Unicode (UTF-8) encoding for outgoing messages" để các thư gửi đi được định dạng là tiếng Việt. Nhấp "Save changes" để ghi lại các thay đổi (ảnh 15).

 

Hòm thư Mạng Xây Dựng đã được thiết lập sẵn để hiển thị tiếng Việt ngay từ khi bạn kích hoạt hòm thư nên không cần thực hiện các bước này.